Himanshu Bugalia vs Qantas Koalas (May 20, 2017)

May 20, 2017
© Tokyo Wombats Cricket Club